Vår vision är att förbättra behandlingen av svåra sjukdomar. Vi arbetar med framtidens mediciner, främst inom onkologi.

Forskning & Utveckling

Human Health
Oasmia utvecklar nästa generations läkemedel, främst inom onkologi.

Läs mer »


Om Oasmia

Animal Health
Oasmia är ett läkemedelsbolag i Uppsala med egen produktion med en godkänd produkt i Ryssland och en villkorat godkänd i USA.

Läs mer »


Aktien

Senaste nyheter

Oasmia genomför kvittningsemission om 25 miljoner kronor

24 oktober 2016
Uppsala, 24:e oktober 2016 --- Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller “Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en kvittningsemission om 3 080 000 nya aktier för att betala köpeskilling om 25 miljoner kronor enligt avtal om förvärv av ett cancerprojekt från Karo Pharma.
Läs mer »

Oasmia genomför riktad nyemission om 70 miljoner kronor

24 oktober 2016
Uppsala, 24:e oktober 2016 --- Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller “Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en placering av 8 750 000 nya aktier, vilket tillför Bolaget 70 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.
Läs mer »

Oasmia Pharmaceutical kommer att kalla till extra bolagsstämma

24 oktober 2016
Uppsala, 24:e oktober 2016 --- Oasmia Pharmaceutical avser att kalla till en extra bolagsstämma den 21 november 2016.
Läs mer »

bottom